TheWorshipLyrics

Way Sinalikway
by: The Builders

Way Sinalikway

by: The BuildersVerse 1:

Kinsa kanato ang way kasakit
Kinsa kanato ang wala nag antos
Daw sinalikway kay masalaypon
Apan dunay grasya ang Dios
Ginatanyag kanato


Chorus 1:

Way sinalikway nga tao sa Dios
May puloy-anan Ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga Dios


Verse 2:

Kung gikapuyan dumuol karon
Papahulayon sa Dios Amahan
Pagadawaton ikaw igsoon
Tungod dunay grasya ang Dios
Iya kitang gitubos


Chorus 1:

Way sinalikway nga tao sa Dios
May puloy-anan Ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga Dios


Bridge:

O mahal nga Dios sud-unga kami
Gikinahanglan namo Ikaw
Sa imong trono ug sa kaluoy
Paglaum among pangandoy


Chorus 2:

Way sinalikway nga tao sa Dios
May puloy-anan Ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas
Way sinalikway nga tao sa Dios
May puloy-anan Ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga DiosAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com