TheWorshipLyrics

Unsay Igasa

Unsay IgasaUnsay igasa ko Kanimo
Tungod sa Imong kaayo
Giluwas Mo ako gikan sa sala
Ug kanunay Imong gipakita
Sa kaayo nga way sukod


Unsaon ko karon pagbalus
Kanimo niining tanan
Giluwas Mo ako gikan sa sala
Ug kanunay Imong gipakita
Sa kaayo nga way sukod
Sa kaayo nga way sukodAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com