TheWorshipLyrics

Tono Sa Pagdayeg
by: Influence

Tono Sa Pagdayeg

by: InfluenceChorus 1:

La la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Kini ang awit sa, awit sa
Akong kalag


Verse: - (2X)

Nag madaugon ako
Nag madaugon ako
Nag madaugon ako
Sa dugo mong naula sa krus


Pre-Chorus:

Ang kaayuhan nabatunan
Ang kagawasan nasinatian
Kalipay nga nag-awas
Tungod sa dugo Mong naula sa krus


Chorus 2:

Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Kini ang awit sa, awit sa
Akong kalag


Verse: - (2X)

Nag madaugon ako
Nag madaugon ako
Nag madaugon ako
Sa dugo mong naula sa krus


Pre-Chorus:

Ang kaayuhan nabatunan
Ang kagawasan nasinatian
Kalipay nga nag-awas
Tungod sa dugo Mong naula sa krus


Chorus 2:

Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Oh la la la la
Ang tono sa pagdayeg
Oh la la la la
Kalipay di matandi
Kini ang awit sa, awit sa
Akong kalagAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com