TheWorshipLyrics

Tinapay Ng Buhay (Huling Hapunan)
by: Micah Joy Epistola

Tinapay Ng Buhay (Huling Hapunan)

by: Micah Joy Epistola



Verse 1:

Ito ang tinapay ng buhay
Kanin mo't makibahagi
Ito ang tinapay ng buhay
Kanin mo't makiisa


Chorus 1:

Iyan ang katawang ibinayubay
Upang ikaw ay mabuhay
Iyan ang katawang naghirap
Upang iyong kamtan
Ang buhay na walang hanggan


Verse 2:

Ito ang saro ng bagong tipan
Inumin mo't makibahagi
Ito ang saro ng bagong tipan
Inumin mo't makiisa


Chorus 2:

Iyan ang dugong dumanak
Upang ikaw ay luminis
Iyan ang dugo ni Kristo
Na para sa iyo
Doon sa kalbaryo ay tumigis


Verse 1:

Ito ang tinapay ng buhay
Kanin mo't makibahagi
Ito ang tinapay ng buhay
Kanin mo't makiisa


Chorus 1:

Iyan ang katawang ibinayubay
Upang ikaw ay mabuhay
Iyan ang katawang naghirap
Upang iyong kamtan
Ang buhay na walang hanggan


Verse 3:

Ito ang tinapay ng buhay
Ito ang saro ng bagong tipan
Iyan ang katawang nabayubay
Iyan ang dugong itinigis


Chorus 3:

Ito ang aking patunay
Ako'y kasama Niyang namatay
Ito ang aking ipahahayag
Na magbabalik si Hesus na buhay


Chorus 1:

Iyan ang katawang ibinayubay
Upang ikaw ay mabuhay
Iyan ang katawang naghirap
Upang iyong kamtan
Ang buhay na walang hanggan


Tag:

Upang iyong kamtan
Ang buhay na walang hanggan



About Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com