TheWorshipLyrics

Santo Niño Kaloy-i Ako (Hunino Song)

Santo Niño Kaloy-i Ako (Hunino Song)Pagkatahum sud-ongon
Sa Imong larawan
O batang Hesus
Diyos ug haring balaan
Ang matam-is Mong pahiyum
Nagalipay sa dughan nga masulob-on
Sama sa batobalani
Nakabig Mo ang dughan sa katawhan
Santo Niño kaloy-i ako

Oh balaang Hesus
Kanimo ko isalig ang tanan

Dungga ning awit gihalad ko Kanimo
Pulong ug huni tuaw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba
Nangamuyo nga mapaubsanong
Nagahulat sa Diyosnon Mo'ng kalooy

Pagkadaghan sa kabalaka
Pagkabug-at sa tanlag ko'ng dala
Pagkaalaut kanako, dakong makasasala
Hinaut pa unta
Inabagan sa Imong wa'y kinutubang grasya
Ipadangat ang pasaylo
Ug makaambit sa Imong himaya
Santo Niño kaloy-i ako

Oh balaang Hesus
Kanimo ko isalig ang tanan

Dungga ning awit gihalad ko Kanimo
Pulong ug huni tuaw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba
Nangamuyo nga mapaubsanong
Nagahulat sa Diyosnon Mo'ng kalooy

Kay Ikaw man ang tuburan
Nga matuod sa paghigugma
Ikaw man ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi

Dungga ning awit gihalad ko Kanimo
Pulong ug huni tuaw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba
Nangamuyo nga mapaubsanong
Nagahulat sa Diyosnon Mo'ng kalooy

Nga nagadayeg, nagasimba
Nangamuyo nga mapaubsanong
Nagahulat sa Diyosnon Mo'ng kalooyAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com