TheWorshipLyrics

Pun-a Ako
by: Jerome Suson

Pun-a Ako

by: Jerome SusonVerse:

Biraha ako balik diha Kanimo
Luwasa ako gikan sa akong pagpakasala
Kasing-kasing ko
Hikapa O Ginoo
Himu-a nga maputli
Sa atubangan Mo


Pre-Chorus:

Hinlo-i ang akong mga kalapasan
Oh Dios punu-a
Kining uhaw nakong dughan


Chorus:

Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu
Himu-a nga magakayo kining dughan
Sa Imong gahum
Ug sa Imong presensya
Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu
Pun-a ako


Verse:

Biraha ako balik diha Kanimo
Luwasa ako gikan sa akong pagpakasala
Kasing-kasing ko
Hikapa O Ginoo
Himu-a nga maputli
Sa atubangan Mo


Pre-Chorus:

Hinlo-i ang akong mga kalapasan
Oh Dios punu-a
Kining uhaw nakong dughan


Chorus: - (2X)

Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu
Himu-a nga magakayo kining dughan
Sa Imong gahum
Ug sa Imong presensya
Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang Espiritu
Pun-a ako


Tag:

Balaang Espiritu
Pun-a ako


Ending:

Sa maka-usa pa
Pun-a ako
Balaang EspirituAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com