TheWorshipLyrics

Molukso (Kami Ginoo Alang Kanimo)

Molukso (Kami Ginoo Alang Kanimo)Verse 1:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Kay Imo ming gipili


Verse 2:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Tungod sa gibuhat Mo


Chorus 1: - (2X)

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo


Chorus 2:

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo lang


Verse 1:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Kay Imo ming gipili


Verse 2:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Tungod sa gibuhat Mo


Chorus 1: - (2X)

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo


Chorus 2:

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo lang


Verse 1:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Kay Imo ming gipili


Verse 2:

Ania kami O Dios nga mga anak Mo
Nag-awit ug pagdayeg
Nagasayaw sa kalipay alang Kanimo
Tungod sa gibuhat Mo


Chorus 1: - (3X)

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo


Chorus 2:

Molukso kami Ginoo alang Kanimo
Tungod sa kalipay
Sayaw, Mosayaw kami O Dios
Para Kanimo langAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com