TheWorshipLyrics

Mangha
by: His Life Worship

Mangha

by: His Life WorshipPurihin Ka
Ako'y namamangha
Purihin Ka
Sayo'y namamangha
Purihin Ka
Ako'y namamangha
Purihin Ka
Sayo'y namamangha
Purihin Ka
Ako'y namamangha
Purihin Ka
Sayo'y namamangha

Ang Diyos na lumikha ng langit
Ang Diyos na lumikha ng lupa
Ang lahat umaawit sa himig ng langit

Ikaw na lumikha ng araw
Ang bawat ningning ng buwan at bituin
Ang lahat umaawit

Kamangha-mangha ang Iyong nilikha
Ang puso ko'y umaapaw

Ikaw na lumikha ng dagat
Mga punong nagbibigay kulay
Mga ibong umaawit

Kamangha-mangha ang Iyong nilikha
Ang puso ko'y umaapaw
Kamangha-mangha ang Iyong nilikha
Ang puso ko'y umaapaw

Purihin Ka
Ako'y namamangha
Purihin Ka
Sayo'y namamangha

Ikaw na lumikha ng langit at lupa
Puno ng biyaya't pag-ibig
Siya'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas

Ikaw ang Messias ilaw ng buhay
Isinilang Ka sa sabsaban
Inialay ang buhay upang ako ay bigyan ng pag-asa

Kamangha-mangha ang Iyong ginawa
Ngayon ako ay malaya
Kamangha-mangha ang Iyong ginawa
Ako'y puspos ng pag-asa

Purihin Ka
Ako'y namamangha
Purihin Ka
Sayo'y namamangha
Purihin Ka
Ako'y namamangha
Purihin Ka
Sayo'y namamangha

Hesus ako'y namamangha
Ikaw ay dakila
Wala Kang katulad
Ang ngalan Mo'y itataas
Buong langit at lupa
Kami ay sumasamba

Hesus ako'y namamangha
Ikaw ay dakila
Wala Kang katulad
Ang ngalan Mo'y itataas
Buong langit at lupa
Kami ay sumasamba

Purihin Ka
Ako'y namamangha
Purihin Ka
Sayo'y namamangha
Purihin Ka
Ako'y namamangha
Purihin Ka
Sayo'y namamanghaAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com