TheWorshipLyrics

Lunod Patay
by: JR Cuyam

Lunod Patay

by: JR CuyamVerse 1:

Usa ka dako nga pribilehiyo
Ang pag-alagad Kanimo
O Ginoo
Hari Ka sa tanang mga hari
Ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi
Ikaw Ginoo


Pre-Chorus:

Sa matag unya ug karon
Ikaw lang ang pagasundon


Chorus:

Tungod ug alang Nimo
O Dios nabuhi ko
Dakong kalipay ning kinabuhia
Ang pagpagamit sa Imoha
O Dios nabuhi ko
Aron magasunod Kanimo sa kanunay
Hangtud may gininhawa
Kanimo lang ako
Lunod patay
Lunod patay


Verse 2:

Kausa ra ko mabuhi
Dinhi ning kalibutan
Busa usa ra pud ang akoang alagaran
Ikaw Ginoo
Oh ooh oh
Ang imohang kabubut-on ang matuman
Sa kinabuhi ko hangtud sa kahangturan
O Ginoo


Pre-Chorus:

Sa matag unya ug karon
Ikaw lang ang pagasundon


Chorus:

Tungod ug alang Nimo
O Dios nabuhi ko
Dakong kalipay ning kinabuhia
Ang pagpagamit sa Imoha
Oh oh oh
O Dios nabuhi ko
Aron magasunod Kanimo sa kanunay
Hangtud may gininhawa
Kanimo lang ako
Lunod patay
Lunod patay


Bridge:

Hangtud sa Imong pagbalik
Sa bisan unsang sitwasyon
Sa tanang panahon
Hangtud may gininhawa
Mangalagad sa Imoha


Chorus:

Tungod ug alang Nimo
O Dios nabuhi ko
Dakong kalipay ning kinabuhia
Ang pagpagamit sa Imoha
Oh oh oh
O Dios nabuhi ko
Aron magasunod Kanimo sa kanunay
Hangtud may gininhawa
Kanimo lang ako
Lunod patay
Lunod patay


Tag:

Mmmmn... lunod patayAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com