TheWorshipLyrics

Kang Kristo Lang
by: Solomon Mahinay

Kang Kristo Lang

by: Solomon MahinayVerse 1:

Sa panahon ang Israelhanon na-ulipon
Sa kanhing kamot ni Paraon
Gipadala sa Dios si Moises
Nga mogiya sa ilang kagawasan


Chorus 1:

Kang Kristo lang nato mabatnan
Ang hingpit nato nga kagawasan
Pinaagi sa pag-ila
Nato sa kamatuoran
Nga mao ang Iyang kasugo-an
Kang Kristo lang


Verse 2:

Sa panahon nga ato nang mabatnan
Ang hingpit nato nga kagawasan
Ug magpuyo kita sa paraiso
Wa na'y paghilak nga mabatian didto


Chorus 1:

Kang Kristo lang nato mabatnan
Ang hingpit nato nga kagawasan
Pinaagi sa pag-ila
Nato sa kamatuoran
Nga mao ang Iyang kasugo-an
Kang Kristo lang


Verse 3:

Sa panahon nga kita naulipon
Sa sala ning kalibutan
Gipadala sa Dios si Hesus
Nga maoy naglukat sa atong kasal-anan


Chorus 2:

Kang Kristo lang nato mabatnan
Ang hingpit nato nga kagawasan
Pinaagi sa pag-ila
Nato sa kamatuoran
Nga mao ang Iyang kasugo-an
Kang Kristo lang
Kang Kristo langAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com