TheWorshipLyrics

Ikaw Ang Kusog
by: Nikka Abatayo

Ikaw Ang Kusog

by: Nikka AbatayoVerse: - (2X)

Ikaw ang kusog kanako
Kalipay ug dalangpanan
Moabot man ang problema
Walay mahikapahimulag
Walay maikakumpara
Sa Imong gugma


Chorus 1:

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo alang sa tanan
Moluhod ako sa tiilan Mo
Pagsimba Kanimo, O Diyos


Chorus 2:

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo para sa tanan
Ikaw ang kusog
Ikaw akong Diyos ug kalipay ko


Chorus 1:

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo alang sa tanan
Moluhod ako sa tiilan Mo
Pagsimba Kanimo, O Diyos


Chorus 2:

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo para sa tanan
Ikaw ang kusog
Ikaw akong Diyos ug kalipay ko


Tag:

Ikaw ang kusog
Ikaw akong Diyos ug kalipay koAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com