TheWorshipLyrics

Himaya Sa Dios
by: Narcisa Fernandez, fma

Himaya Sa Dios

by: Narcisa Fernandez, fmaKORO: Himaya sa Dios didto sa la-a-ngit


Ug kadait sa Iyang mga tawo dinhi sa yuta
Ginoong Dios, langitnong Hari,
Dios Amahan makagagahum sa tanan
Nagasimba kami Kanimo,
Nagapasalamat kami Kanimo
Nagadayeg kami Kanimo tungod sa Imong himaya


KORO: Himaya sa Dios didto sa la-a-ngit


Ginoong Jesu-Kristo,
Bugtong Anak sa Amahan
Ginoong Dios, Kordero sa Dios
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan,
Kaloy-i kami
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan,
Dawata ang among pangamuyo


KORO: Himaya sa Dios didto sa la-a-ngit


Kay Ikaw lamang ang Santos,
Ikaw lamang ang Ginoo
Ikaw lamang ang labing halangdon,
O Jesu-Kristo
Uban sa Espiritu Santo,
Diha sa himaya sa Dios nga Amahan
A-men, A - men


KORO: Himaya sa Dios didto sa la-a-ngitAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com