TheWorshipLyrics

Himaya Sa Dios Didto Sa Langit

Himaya Sa Dios Didto Sa LangitChorus:

Himaya sa Dios didto sa langit


Verse 1:

Ug kadait sa Iyang mga tawo dinhi sa yuta
Ginoong Dios, langitnong Hari
Dios Amahan makagagahum sa tanan
Nagasimba kami Kanimo
Nagapasalamat kami Kanimo
Nagadayeg kami Kanimo
Tungo sa Imong himaya


Chorus:

Himaya sa Dios didto sa langit


Verse 2:

Ginoo'ng Hesukristo
Bugtong Anak sa Amahan
Ginoo'ng Dios
Kordero sa Dios
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan
Kaloy-i kami
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan
Dawata ang among pangamuyo


Chorus:

Himaya sa Dios didto sa langit


Verse 3:

Kay Ikaw lamang ang Santos
Ikaw lamang ang Ginoo
Ikaw lamang ang labing
Halangdon O Hesukristo
Uban sa Espiritu Santo
Diha sa himaya sa Dios nga Amahan
Amen, amen


Chorus:

Himaya sa Dios didto sa langitAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com