TheWorshipLyrics

Hangtud May Kinabuhi
by: Victory Band

Hangtud May Kinabuhi

by: Victory BandVerse 1:

Nahimugso ko ning kalibutan
Uban sa dako nga katuyoan
Inig sud-ong ko sa kalangitan
Mga bulan ug kabitoonan
Imong gipahimutang


Verse 2:

Mga pag-antos ning kinabuhi
Imong gipas-an alang kanako
Sa kahugawan Imong gihinloan
Kinabuhi ko karon nahugasan
Sa hamili Mong dugo


Pre-Chorus:

Walay sama Kanimo ka gamhanan
Walay arang makatupong sa gugma Mo
Takus ug angayang pasidunggan Ka


Chorus 1:

Hangtud may kinabuhi
Hangtud may kusog
Hangtud may gininhawa
Sa ngabil ko himayaon Ka
Hangtud nia Ka sa kasingkasing ko
Bayawon Ka ug alagaran ko
Ginoo


Verse 1:

Nahimugso ko ning kalibutan
Uban sa dako nga katuyoan
Inig sud-ong ko sa kalangitan
Mga bulan ug kabitoonan
Imong gipahimutang


Verse 2:

Mga pag-antos ning kinabuhi
Imong gipas-an alang kanako
Sa kahugawan Imong gihinloan
Kinabuhi ko karon nahugasan
Sa hamili Mong dugo


Pre-Chorus:

Walay sama Kanimo ka gamhanan
Walay arang makatupong sa gugma Mo
Takus ug angayang pasidunggan Ka


Chorus 2:

Hangtud may kinabuhi
Hangtud may kusog
Hangtud may gininhawa
Sa ngabil ko himayaon Ka
Hangtud nia Ka sa kasingkasing ko
Bayawon Ka ug alagaran ko


Chorus 2:

Hangtud may kinabuhi
Hangtud may kusog
Hangtud may gininhawa
Sa ngabil ko himayaon Ka
Hangtud nia Ka sa kasingkasing ko
Bayawon Ka ug alagaran ko


Chorus 3:

Hangtud may kinabuhi
Hangtud may kusog
Hangtud may gininhawa
Sa ngabil ko himayaon Ka
Hangtud nia Ka sa kasingkasing ko
Bayawon Ka ug alagaran ko
GinooAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com