TheWorshipLyrics

Handumon Ko
by: Victory Band

Handumon Ko

by: Victory BandVerse 1:

Kinsa man ako
Ikumpara Kanimo
Nga dili mapakyas
Bisan kanus-a mupasaylo Ka
Mga problema ug balatian
Walay laing tubag
Ikaw lamang O Dios
Gamhana Ka


Pre-Chorus 1:

Kahibulungan Ka Ginoo
Dili matugkad Imong kaayo
Pagka tam-is gyud
Sa buhing ngalan Mo


Chorus 1:

Handumon ko
Ang gibuhat Mo
Sa katapusang panihapon
Gikuha Mo ang pan
Gipasalamatan
Simbolo sa lawas mong halad


Verse 2:

Umari kamong tanan
Nga gikapoyan
Ug gibug-atan
Kay papahulayon Ko kamo
Dios naga ingon
Umari kamo Kanako
Ug maghusay kita
Bisan unsa kapula
Ang inyong sala


Pre-Chorus 2:

Maputi kini kaayo
Bisan pa kinig dagtom pula
Maputi kini sama
Sa balhibo sa karnero


Chorus 2:

Handumon ko
Ang gibuhat Mo
Sa katapusang panihapon
Gikuha Mo ang kupa
Gipasalamatan
Simbolo sa gi-ula Mong dugo


Chorus 1:

Handumon ko
Ang gibuhat Mo
Sa katapusang panihapon
Gikuha Mo ang pan
Gipasalamatan
Simbolo sa lawas mong halad


Chorus 2:

Handumon ko
Ang gibuhat Mo
Sa katapusang panihapon
Gikuha Mo ang kupa
Gipasalamatan
Simbolo sa gi-ula Mong dugoAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com