TheWorshipLyrics

Ginoo Salamat
by: Asidors

Ginoo Salamat

by: AsidorsVerse 1:

Kahibulungan
Ang kinabuhi ning kalibutan
Pagkatahum
Kung Siya imong nailhan


Pre-Chorus:

Tinood nga kalipay
Imong matagamtaman
Wala na 'tay problema
Kung ang Dios kauban ta


Chorus 1:

Kami nagpasalamat
Sa grasya nga among nadawat
Pagkamaayo Mo O Dios
Dili hitupngan
Kami nagaawit
Sa Imong ngalan nagasangpit
'Way laing Dios nga buhi
Hinungdan sa among pagsalig
Kanimo lang, Kanimo lang
Sa Imong presensiya kami magadayeg


Verse 2:

Gihatag Mo'ng Imong bugtong Anak
Sa pagluwas ning kalibutan
Pagkatahum kung Siya imo nang gidawat


Pre-Chorus:

Tinood nga kalipay
Imong matagamtaman
Wala na 'tay problema
Kung ang Dios kauban ta


Chorus 1:

Kami nagpasalamat
Sa grasya nga among nadawat
Pagkamaayo Mo O Dios
Dili hitupngan
Kami nagaawit
Sa Imong ngalan nagasangpit
'Way laing Dios nga buhi
Hinungdan sa among pagsalig
Kanimo lang, Kanimo lang
Sa Imong presensiya kami magadayeg


Bridge:

Pagkagamhanan Mo O Dios
Gihatag Mo ang gugmang bug-os
Ikaw nagaingon duha o tulo
Nagasangpit sa ngalan Mo
Ania Ka karon
Hinaot kami dunggon


Chorus 2:

Kami nagpasalamat
Sa grasya nga among nadawat
Pagkamaayo Mo O Dios
Dili hitupngan
Kami nagaawit
Sa Imong ngalan nagasangpit
'Way laing Dios nga buhi
Hinungdan sa among pagsalig
Kanimo lang, Kanimo lang
Sa Imong presensiya kami magadayeg
Kanimo lang, Kanimo lang
Sa Imong presensiya kami magadayeg
Sa Imong presensiya kami magadayeg
Kami nagpasalamat
Ginoo salamatAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com