TheWorshipLyrics

Gasa Sa Ginoo
by: Lofranco Siblings

Gasa Sa Ginoo

by: Lofranco SiblingsVerse 1:

Sa among pagkahimugso
Ginikanan lipay kaayo
Pasalamat sa Ginoo
Kay gitugyan mi kaninyo


Chorus:

Kaming mga gagmay'ng bata
Gasa gikan sa Ginoo
Ampingi og higugmaa
Kay paninglan mo's Ginoo


Verse 2:

Samtang kami nagatubo
Tudlu-i sa gawi nga sakto
Aron inig dagko namo
Nahisubay's sugu ni Kristo


Chorus:

Kaming mga gagmay'ng bata
Gasa gikan sa Ginoo
Ampingi og higugmaa
Kay paninglan mo's Ginoo


Verse 3:

Inig dagko na gyud namo
Mahimo kami'ng ehemplo
Sa mga bata man o dagko
Mutabang sa ministeryo


Chorus:

Kaming mga gagmay'ng bata
Gasa gikan sa Ginoo
Ampingi og higugmaa
Kay paninglan mo's Ginoo


Bridge:

Ampingi og giyahi
Hatagi sa gugma'ng insakto
Gagmay'ng mga kabataan
Mga anak ni Kristo


Chorus:

Kaming mga gagmay'ng bata
Gasa gikan sa Ginoo
Ampingi og higugmaa
Kay paninglan mo's Ginoo


Tag:

Ampingi og higugmaa
Kay gitugyan mi kaninyoAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com