TheWorshipLyrics

Gaksa Ko Ginoo

Gaksa Ko GinooVerse 1:

Gaksa ko Ginoo
Diha sa akong kahuyang
Gaksa ko gikan sa mga pagsulay
Kay diha lamang Kanimo
Ang akong kasigurohan
Sa tanan Ikaw ang akong gisaligan


Verse 2:

Gaksa ko Ginoo
Diha sa akong kaluya
Gaksa ko bisan sa akong kapakyasan
Kanimo O Ginoo
Ako walay kabalaka
Bisan pa sa akong pag-inusara


Chorus:

Ikaw O Ginoo
Ang hari sa tanan
Dalaygon ug pagasimbahon Ka
Ikaw O Ginoo
Ang hari sa tanan
Dalaygon ug pagasimbahon Ka


Verse 3:

Gaksa ko Ginoo
Sa paghigugma Mo
Gaksa ko sa tanang problema ko
Kalipay ug paglaum ko
Diha lamang Kanimo
Sa kinabuhi ko Ikaw lang


Bridge:

Ikaw pagdaygon
Himayaon, pagasimbahon
Ikaw ang Dios nga gamhanan
Dios nga akong gisaligan
Diha lamang Kanimo
Ang tanan kong gikinahanglan
Wala nay lain pang dalangpanan


Chorus:

Ikaw O Ginoo
Ang hari sa tanan
Dalaygon ug pagasimbahon Ka
Ikaw O Ginoo
Ang hari sa tanan
Dalaygon ug pagasimbahon Ka
Ikaw O Ginoo
Ang hari sa tanan
Dalaygon ug pagasimbahon Ka
Ikaw O Ginoo
Ang hari sa tanan
Dalaygon ug pagasimbahon Ka
Ikaw O Ginoo
Ang hari sa tanan
Dalaygon ug pagasimbahon Ka
Dalaygon ug pagasimbahon KaAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com