TheWorshipLyrics

Duha Ka Dalan
by: Fishers Of Men

Duha Ka Dalan

by: Fishers Of MenVerse 1:

Dunay duruha
Ka mga dalan
Sa bibliya nga
Gikahisgutan
Si Hesus naghatag
Ug mga ilhanan
Niining duruha
Ka mga dalan


Chorus:

Halapad ug hapsay'ng
Pagalaktan
Ang dalan paingon
Sa kalaglagan
Ug ang dalan paingon
Sa kinabuhing dayon
Maoy dalang
Malisud subayon


Verse 2:

Si Hesus kanato
Nagpahinumdum
Nga Siya lamang ang
Kanunay'ng sundon
Bisan masigpit ang
Dalan nga pagalaktan
Iya gayud kitang
Pagagiyahan


Chorus:

Halapad ug hapsay'ng
Pagalaktan
Ang dalan paingon
Sa kalaglagan
Ug ang dalan paingon
Sa kinabuhing dayon
Maoy dalang
Malisud subayon


Verse 3:

Igsoon kung ikaw
Dunay pagduha-duha
Ayaw kalimut
Pag-ampo Kaniya
Ni Hesus dili kita
Niya pasagdan
Ug maangkon nato
Ang kadaugan


Chorus: - (2X)

Halapad ug hapsay'ng
Pagalaktan
Ang dalan paingon
Sa kalaglagan
Ug ang dalan paingon
Sa kinabuhing dayon
Maoy dalang
Malisud subayon


Tag:

Maoy dalan
Nga atong pilionAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com