TheWorshipLyrics

Dios Maghari

Dios MaghariVerse 1:

Dios ka sa sinugdan
Ug sa katapusan
Dios ka nga wa mag bag-o
Imong kaluoy labihang lapara
Gugma mo way pagkausab
Hangtud sa hangtud
Dios ikaw maghari
Matuboy ang imong ngalan
Dios Hesu Kristo
Among manluluwas
Ginoo mahimaya ka


Chorus:

Dios magahari Ka
Hangtud sa kahangturan
Simbahon ang Imong ngalan
Sa tanang kanasuran


Verse 1:

Dios ka sa sinugdan
Ug sa katapusan
Dios ka nga wa mag bag-o
Imong kaluoy labihang lapara
Gugma mo way pagkausab
Hangtud sa hangtud
Dios ikaw maghari
Matuboy ang imong ngalan
Dios Hesu Kristo
Among manluluwas
Ginoo mahimaya ka


Chorus:

Dios magahari Ka
Hangtud sa kahangturan
Simbahon ang Imong ngalan
Sa tanang kanasuran


Bridge:

Kay Ikaw labing balaan
Takus ug angayan
Na magadawat sa pagsimba
Bata mag tigulang
Mga babae'g kalalakihan
Tanan maga awit
Balaan Ka


Verse 1:

Dios ka sa sinugdan
Ug sa katapusan
Dios ka nga wa mag bag-o
Imong kaluoy labihang lapara
Gugma mo way pagkausab
Hangtud sa hangtud
Dios ikaw maghari
Matuboy ang imong ngalan
Dios Hesu Kristo
Among manluluwas
Ginoo mahimaya ka


Chorus:

Dios magahari Ka
Hangtud sa kahangturan
Simbahon ang Imong ngalan
Sa tanang kanasuran


Bridge:

Kay Ikaw labing balaan
Takus ug angayan
Na magadawat sa pagsimba
Bata mag tigulang
Mga babae'g kalalakihan
Tanan maga awit
Balaan Ka


Verse 2:

Dios ka sa sinugdan
Ug sa katapusan
Dios ka nga wa mag bag-o
Imong kaluoy labihang lapara
Gugma mo way pagkausabAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com