TheWorshipLyrics

Diha Sa Halaran
by: Rudy Villanueva

Diha Sa Halaran

by: Rudy VillanuevaVerse 1:

Diha sa halaran
Dayga ang Ginoo sa iyang gahum
Tungod sa buhat sa Iyang kamot
Dayga ang Iyang kahalangdon


Chorus 1: - (2X)

Dayga sa tingog sa trumpeta
Dayga sa alpa ug lera
Dayga sa tambor ug plahuta
Kaskasi sayawi Siya
Ang mga lingganay patunoga
Ang mga piyangpiyang pakagaya


Chorus 2:

Dayga sa tingog sa trumpeta
Dayga sa alpa ug lera
Dayga sa tambor ug plahuta
Kaskasi sayawi tanan
Nga adunay gininhawa
Dayga ang Ginoo
Dayga ang GinooAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com