TheWorshipLyrics

Didto Sa Langit (Ang Ginoo Walay Pinalabi)

Didto Sa Langit (Ang Ginoo Walay Pinalabi)Verse 1:

Si Hesu Kristo ang labing gikinahanglan
Labaw pa kaysa salapi ug bulawan
Tanang butang mahimong kakawangan
Kung wala Siya walay kapuslanan


Verse 2:

Kung halangdon ikaw sa katilingban
Ug kung tinahud ang imong katungdanan
Kini kalipay sa atong Ginoo
Kun ikaw Kan'ya usab magserbisyo


Chorus 1:

Ang Ginoo walay pinalabi
Ang bibliya kanato nagasulti
Kabus kaman O adunahan
Didto sa langit pareho ang tanan


Verse 3:

Ug sa pagbalik unya sa atong Ginoo
Lonlon kalipay ang maangkon sa tawo
Kini kalipay wala nay katapusan
Didto sa langit pareho ang tanan


Chorus 1:

Ang Ginoo walay pinalabi
Ang bibliya kanato nagasulti
Kabus kaman O adunahan
Didto sa langit pareho ang tanan


Verse 4:

Ang atong Dios nagahulat karon kanimo
Isulti imo na ako Oh Ginoo
Siya malipay ug langit magahugyaw
Didto wala nay kagool ug panghupaw


Chorus 2:

Ang kinabuhi wala nay katapusan
Didto sa langit dunay kalipay
Didto sa langit dunay kalinaw
Didto sa langit magkita tang tananAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com