TheWorshipLyrics

Daygon Ka
by: Kolariah Band

Daygon Ka

by: Kolariah BandVerse 1:

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa
Pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot
Molukso musayaw
Musinggit ug maghugyaw
Balaan dalaygon nga Dios


Verse 2:

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa
Pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot
Molukso musayaw
Musinggit ug maghugyaw
Balaan gamhanan ang Dios


Chorus 1:

Daygon ko Ikaw
O Dios nga labing gamhanan
Magtuboy ka sa among pagsimba
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan


Verse 2:

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa
Pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot
Molukso musayaw
Musinggit ug maghugyaw
Balaan gamhanan ang Dios


Chorus 1:

Daygon ko Ikaw
O Dios nga labing gamhanan
Magtuboy ka sa among pagsimba
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan


Chorus 2:

Daygon ko Ikaw
O Dios nga labing gamhanan
Magtuboy ka sa among pagsimba
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusanAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com