TheWorshipLyrics

Batobalani Sa Gugma
by: Manny Lapingcao

Batobalani Sa Gugma

by: Manny LapingcaoBatobalani sa gugma
Sa daang tawo palangga
Batobalani sa gugma
Sa daang tawo palangga
Batobalani sa gugma
Sa daang tawo palangga

Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba
Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba

Dinhi sa siyudad sa Sugbo
Ang matahum Mong larawan
Sa unang mga misyonero
Sa usang balay hipalgan
Kanila Ikaw nagpakita
Gikan da sa Imong gugma

Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba
Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba

Giludhan Ikaw'g gisimba
Niadtong mga kaparian
Sa tanan nga katawhan
Sa mga punoan nila
Kay sa pagtan-aw Kanimo
Kristiyanos sila nahimo

Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba
Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba

Ang simbahan gipatindog
Niadtong mga tawhana
Aron ang larawan Nimo
Dunay usang puluy-anan
Ug didto gihangyo nila
Nga kaloy-an Nimo sila

Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba
Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba

Nangayo kami Kanimo
Nga ang matahum Mong larawan
Sa sulod sa kalag namo
Makahimo'g puluy-anan
Kay sa tanang kinahanglan
Ikaw ang among dalangpan

Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba
Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba

Gasa Ikaw sa unang bunyag
Mga anak kami nahimo
Heredero sa langit
Templo sa Espiritu Santo
Katawhan nga mga pari
Hari ug mga propeta

Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilaba
Kanamo malooy Ka unta
Nga Kanimo nangilabaAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com