TheWorshipLyrics

Ayaw Kahadlok
by: Rodel M. Socorro

Ayaw Kahadlok

by: Rodel M. SocorroAyaw kahadlok
Sa inyong pagpanaw
Sa kalaworan
Ang Ginoo naa kanunay
Sa inyong kiliran
Ayaw kahadlok nga moabot
Ang mga katalagman
Kamo panalipdan sa gugma
Sa atong Amahan
Ah

Kon inyong gitinguha
Nga inyong kaalagaran
Ang mga kaigsoonan
Labi na ang mga hinikawan
Angayan nga lig-onon ninyo
Ang inyong baroganan
Tungod kay dili lalim
Ang imong nasudlan
Apan

Ayaw kahadlok
Sa inyong pagpanaw
Sa kalaworan
Ang Ginoo naa kanunay
Sa inyong kiliran
Ayaw kahadlok nga moabot
Ang mga katalagman
Kamo panalipdan sa gugma
Sa atong Amahan
Ah

Mutungas mo ug tag-as nga kabukiran
Mupanaw mo sa lawom nga kadagatan
Sugaton ninyo ang naghaguros
Nga kahanginan
Ug sa kanunay nag gukod kaninyo
Ang katalagman
Apan

Ayaw kahadlok
Sa inyong pagpanaw
Sa kalaworan
Ang Ginoo naa kanunay
Sa inyong kiliran
Ayaw kahadlok nga moabot
Ang mga katalagman
Kamo panalipdan sa gugma
Sa atong Amahan
Ah

Kinsa gani ang mosaksi
Sa Ebanghelyo
Aron nga ang hustisya
Ug kalinaw molambo
Magasunod sa lakang
Sa atong magtutudlo
Nga sa kanunay nagadasig
Pagpahinumdom kanato
Apan

Ayaw kahadlok
Sa inyong pagpanaw
Sa kalaworan
Ang Ginoo naa kanunay
Sa inyong kiliran
Ayaw kahadlok nga moabot
Ang mga katalagman
Kamo panalipdan sa gugma
Sa atong Amahan
Ikaw panalipdan
Sa gugma sa atong AmahanAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com