TheWorshipLyrics

Awiton Ko
by: Victory Band

Awiton Ko

by: Victory BandVerse:

Ako nagapangita Mo
Sa katagbawan sa presensya Mo
Ikaw ang gipangandoy ko
Sa kinatibuk-an sa kasingkasing ko


Chorus 1:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo
Magasimba ako diha sa truno Mo
Daygon ko ang buhing ngalan Mo
Sa Espiritu Santo ug kamatuoran


Verse:

Ako nagapangita Mo
Sa katagbawan sa presensya Mo
Ikaw ang gipangandoy ko
Sa kinatibuk-an sa kasingkasing ko


Chorus 1:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo
Magasimba ako diha sa truno Mo
Daygon ko ang buhing ngalan Mo
Sa Espiritu Santo ug kamatuoran


Chorus 2:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo
Magasimba ako diha sa truno Mo
Daygon ko ang buhing ngalan Mo
Sa Espiritu Santo


Chorus 1:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo
Magasimba ako diha sa truno Mo
Daygon ko ang buhing ngalan Mo
Sa Espiritu Santo ug kamatuoranAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com