TheWorshipLyrics

Ang Hagit Sa Ebanghelyo
by: Rodel M. Socorro

Ang Hagit Sa Ebanghelyo

by: Rodel M. SocorroAng hagit sa ebanghelyo
Alang kanato
Higugmaon ta ang
Atong isigkatawo
Apan kon tinud-on ta
Ang pagserbisyo
Mosubay ta'g kalbaryo
Sama sa atong Ginoo

Dili sayon
Ang pagsunod kang Kristo
Daghang tunok
Ang dalan nga agi-an mo
But-at ang krus
Nga pas-anon mo
Ug kamatayon naa
Naghulat kanimo

Si Kristo mismo
Nag-ingon sa mga tinun-an
Pagbantay kay panakpon
Kamo'g biay-biayon
Prishon kamo
Ug ilhong mga tampalasan
Ug ang naa sa gahum
Hukman kamo'g silotan

Dili sayon
Ang pagsunod kang Kristo
Daghang tunok
Ang dalan nga agi-an mo
But-at ang krus
Nga pas-anon mo
Ug kamatayon naa
Naghulat kanimo

Bulahan ang gilutos
Tungod sa ilang tinoohan
Bulahan ang gidaug-daug
Ug gibugalbugalan
Bulahan ang mobarug
Alang sa katarungan
Magmalipayon sila
Ila ang gingharian

Dili sayon
Ang pagsunod kang Kristo
Daghang tunok
Ang dalan nga agi-an mo
But-at ang krus
Nga pas-anon mo
Ug kamatayon naa
Naghulat kanimo

But-at ang krus
Nga pas-anon mo
Ug kamatayon naa
Naghulat kanimoAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com