TheWorshipLyrics

Ang Bitoon Sa Langit (Pastorila)

Ang Bitoon Sa Langit (Pastorila)Verse 1:

Ang bitoon sa langit nga misidlak karon
Dili sama kahayag sa kanato midan-ag
Sa lalom kagabhion gibanwagan kita
Sa Mesiya, Sa Mesi--ya


Chorus 1:

Karnero sa sibsibanan
Tanum sa kaumahan
Nunot kamo kana-ko kay akong hala-ha-ran
Ug tambor sa musikero
Lingganay sa simbahan
Sadyaon ta king yu-ta
King masulob-ong yu-ta
Miabot si Jesus ang manunubos sa kalibu-tan


Verse 2:

Honi sa katawhan ug kinaiyahan
Sarang ba ikatandi n'adtong atong nabati
Honi sa mga anghel sa nagsibya sila
Miabot na, Ang Mesi--ya


Chorus 2:

Karnero sa sibsibanan
Tanum sa kaumahan
Nunot kamo kana-ko kay akong hala-ha-ran
Ug tambor sa musikero
Lingganay sa simbahan
Sadyaon ta king yu-ta
King masulob-ong yu-ta
Miabot si Jesus ang manunubos sa kalibu-tan
Miabot si Jesus ang manunubos sa kalibu-tanAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com