TheWorshipLyrics

Agnus Dei (Pastorila)

Agnus Dei (Pastorila)Ang na-ha-tawo nga ba-ha-ta
Didto sa Betle-he-hem
Maoy magluwas sa kata-haw-han
Sa ilang mga sala
Pagatawgon siya ug Emanuel
Dios nga nagpakatawo
Mag antus siya ug mamatay
Aron kita maluwas


Ang Kordero nga nagawa-hag-tang
Sa-ha-sala sa kalibutan
Malu--oy unta sa atong mga sala
Dawaton ta unya ang kali-----nawAbout Us

Welcome to TheWorshipLyrics, where you can find a collection of worship song lyrics for your spiritual journey.

Our Mission

Our mission is to provide a platform where worshipers can easily access and engage with the lyrics of their favorite worship songs.

Contact Us

Email: info@theworshiplyrics.com